08/02/2016

Uusi yhtiö kehittämään kuitupuun jalostusarvoa Kainuussa

KaiCell Fibers Oy on perustettu biojalostamolaitoksen rakentamiseksi Kainuuseen. Yhtiön tavoitteena on luoda puitteet tehtaalle, joka jalostaa Kainuun kuitupuusta korkealuokkaisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on integroitu biotuotetehdas ja teollisuuspuisto, mikä tarjoaa mahdollisuuden eri yrityksille luoda liiketoimintaa ja kumppanuuksia.

KaiCell Fibers Oy on Kainuun liiton ja NC Capital Partners Oy:n omistama yhtiö. KaiCell Fibers Oy haluaa nostaa Kainuun kuitupuun jalostusarvoa mahdollistamalla teollisen toiminnan raakaaineiden lähelle. Yhtiö hyödyntää parhaan saatavilla olevan teknologian (BAT) ja minimoi ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassaan. Tuotanto on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2020 aikana.


KaiCell Fibers Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Martin Doktar painottavat yhdessä, että yhtiölle on tärkeää tarjota uniikki toimintamalli siitä huolimatta, että hanke pohjautuu kemialliseen selluun. ”Tehdasalue tulee olemaan riittävän laaja teollisille partnereillemme ja me muokkaamme lopullisen tehdasmallin heidän tarpeisiin. Haluamme houkutella mukaan yrityksiä, jotka voivat menestyä osana KaiCell Fibersin toimintaa. Voimme tarjota mielenkiintoisia synergiaetuja ja kannustimia kumppaneille, jotka sopivat liiketoiminta-alueeseemme. Johtuen salassapitosopimuksista ja meneillä olevista neuvotteluista, yksityiskohtaisempaa tietoa sellupohjaisista ja korkean jatkojalostusarvon tuotteista ei tällä hetkellä ole mahdollista julkistaa.”


Lisätietoja

Martin Doktar, Johtaja -sijoittajasuhteet
martin.doktar@kaicellfibers.com
Puh. +358 40 7312 144