01/02/2017

Lähikuituhankkeella haetaan uusia toimintamalleja

Suomen biotalouden yksi suurimmista haasteista on se, että suurin arvonnousu kuitupuulle tapahtuu kannolta tehtaalle mentäessä. KaiCell Fibers on mukana Lähikuitu-hankkeessa, jossa etsitään ja kehitetään uusia toimintamalleja kuitupuun arvonmuodostukseen. Kuitupuun arvoketju kannolta tehtaalle käydään läpi alan johtavien asiantuntijoiden toimesta. Hanke palvelee laajasti myös Kainuun alueen metsäbiotalouden toimijoita, kehittäjäorganisaatioita, yrityksiä ja viranomaisia. Hanke valmistuu syksyn 2017 aikana.