24/01/2017

KaiCell Fibers teknis-taloudelliset selvitykset etenevät

KaiCell Fibers on edennyt FS-vaiheeseen, jossa läpi viedään tarvittavat teknis-taloudelliset selvitykset kevääseen 2017 mennessä. Tämä luo edellytykset YVA-prosessille, jonka käynnistäminen päätetään erikseen.

FS tekoon on valjastettu kokeneita teollisuuden osaajia. Projektijohtajana toimii DI Stefan Fors, jolla on monipuolinen kokemus useista metsäteollisuuden projekteista ja uusista tuotealueista. Itse teknisen työn päävastuulliseksi toteuttajaksi on valittu CTS Engtec Oy (CTS).

”KaiCell Fibersin hanke on hyvin mielenkiintoinen ja potentiaalinen niin taloudellisesta, teknologisesta kuin alueellisen kehityksen näkökulmasta” toteaa CTS:n toimitusjohtaja Antti Lukka ja jatkaa ”Hankkeen monipuolisuus on mainitsemisen arvoinen. On tärkeää, että tämän kokoluokan hankkeet eivät nojaa vain yhteen tuotteeseen. Monipuolinen tuotevalikoima alentaa riskiä ja tarjoaa enemmän reittejä kehittää tuotantoa kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita.”

Tehtaan lopulliset tuotteet kerrotaan aikanaan. Perusprosessina on valkaistu sellu, mutta kuitu jalostetaan pidemmälle kuin markkinasellu. Tehtaan alkuvaiheessa syntyy myös markkinasellua.

Itse teknologia tulee perustumaan ns. BAT-ratkaisuihin olemassa olevien prosessien osalta. Uusien prosessien suhteen teemme kiinteää yhteistyötä alan johtavien osaajien kanssa. ”On hienoa todeta, että meillä on luottamukselliset ja ammattimaiset suhteet alan toimijoiden keskuudessa. Tulevat ratkaisumme ottavan huomioon niin ympäristön kuin taloudenkin realiteetit. Otamme huomioon ympäristöarvot kestävällä tavalla. Alueen erityispiirteen huomioimmekin jo tehdasalueen suunnittelussa, jossa kunnioitimme alueella esiintyvää kasvistoa” muistuttaa Jukka Kantola lisäten ”Vielä, kun koko konsepti perustuu lähikuituajattelulle, on raaka-ainehuoltokin kestävällä pohjalla.”

Lisätietoa

Johtaja Jukka Kantola, jukka.kantola@kaicellfibers.com, +358 40 552 8880
Toimitusjohtaja Antti Lukka, antti.lukka@ctse.fi ,  +358 40 5350626