22/11/2016

KaiCell Fibers etenee Paltamon kanssa

Paltamon valinta KaiCell Fibersin tehdasalueeksi on vahvistunut. Lähes 200 ha on varattu tulevaa biotuotetehtaan toimintaa varten. Tehdasalueelle on muodostumassa ainutlaatuinen uuden ajan bioekosysteemi, jossa tuotetaan selluloosajohdannaisia ratkomaan kohdemarkkinoiden ympäristöongelmia sekä perinteisiä kuitujalosteita.

Hanketta ollaan viemässä seuraavaan vaiheeseen, jossa valmistaudutaan tuleviin YVA-tarpeisiin sekä valitun uuden tuotesuunnan osalta tarkennetaan hankkeen teknistaloudellisia tarkasteluja.

Lue lisää lehdistötiedotteesta

KaiCell-lehdistotiedote-221116.pdf